Vensters PO

Scholen op de kaart


Op scholenopdekaart.nl is informatie van alle basisscholen en middelbare scholen in Nederland te vinden.
Per school is er informatie te lezen over de school, de leerlingen, het onderwijs, de resultaten en de tevredenheid.
De informatie wordt gedeeltelijk gevuld met data van de overheid en gedeeltelijk met informatie van de scholen zelf.