OR & MR

OR

Binnen een school is de ouderraad onmisbaar.
De ouders leveren samen met de leerkrachten een belangrijke bijdrage aan allerlei schoolactiviteiten; het sinterklaas- en kerstfeest, schoolreis, sportdag, ouderavonden, et cetera. Deze activiteiten zouden niet georganiseerd kunnen worden als er geen ouders bereid zouden zijn te helpen bij de voorbereiding en begeleiding.

Alle ouders zouden in principe actief OR-lid kunnen worden, maar dat vergadert een beetje lastig. Op zo’n grote school als de Pijler is een OR bestaande uit een tiental ouders noodzakelijk. Ze ontlasten de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten voor de school.

Deze groep kiest zelf een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur van de OR.

Als u interesse hebt in een functie, neemt u dan gerust contact op met de directie of de groepsleerkracht, of stuur een mailtje naar secretaris@ordepijler.nl

De volgende ouders maken deel uit van de ouderraad:

 
Naam   Ouder/verzorger van Functie
Nilza Lopes   Dilara en Lyam voorzitter
Marianne Geelhoed-Huige   Krijn en Loek secretaris
Gerard van Oeveren   Niels penningmeester
Nicole Akkermans   Mick lid
Halime Kus   Yusuf en Ömer lid 
Michelle Kuipers   Boris en Max lid
Melek Karpuz   Berkay lid
Janine van Oeveren   Niels lid
Bernadette Francken-Quandus   Autumn lid
 

MR

De MR vormt een belangrijke gesprekspartner voor de school en het bestuur.
Iedere school is verplicht een MR te hebben.
Alle plannen en vernieuwingen op school worden met de MR doorgenomen.
Evenals de OR is de MR onmisbaar voor onze school.

Standaard is de MR samengesteld uit ouders en personeelsleden, in gelijke verhouding.
Voor bepaalde belangrijke beslissingen heeft de MR de bijzondere bevoegdheid van adviesrecht of instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR recht op informatie en kan zij eigen initiatieven voorstellen.
De MR en de directie hebben minimaal een keer per maand overleg. 
Ook het bestuur van de school zal regelmatig de MR benaderen.

Voor vragen of het aanleveren van mogelijke gespreksonderwerpen kunt u mailen naar: mr@obsdepijler.nl.
U bent ook van harte welkom om een vergadering van de MR bij te wonen. 

Deze zijn in principe openbaar, behalve als er over personen wordt vergaderd.

Leden

Op onze school bestaat de MR uit 10 personen; 5 ouders en 5 medewerkers van school. Elk lid van de MR wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De "aftredende" leden kunnen zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn.

De oudergeleding bestaat uit:

Naam Ouder/verzorger van Functie
Björn Geelhoed                vader van Krijn en Loek postmaster MR
Carlein moeder van Puck, Keet en Faas lid
Atila Çakir vader van Algan-Baris en Damla-Neris lid
Nicola Unger moeder van Ezra lid
René van Lier vader van Zeyn en Yuno voorzitter

De personeelsgeleding bestaat uit:
 

 

 
Naam Groep Functie
Corinne Sierink intern begeleider groep 4-5 lid
Anne Ross intern Begeleider groep 1-3 lid
Jos Verouden leerkracht groep 5 secretaris
Annemarie van Heeswijk leerkracht groep 1-2 lid
Esther van der Heijden leerkracht groep 6 lid

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een GMR actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare basisscholen of een deel ervan aangaan. De GMR onderhoudt nauw contact met de MR, onder andere via haar nieuwsbrief. Alle informatie over de GMR(samenstelling, vergaderingen, notulen, etc.) kunt u vinden op de website: 
http://www.boorbestuur.nl

De leden van de GMR-worden gekozen door de MR van alle bij de stichting BOOR aangesloten basisscholen.