AVG / Privacy

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Privacyverklaring stichting BOOR.

Op ons aanmeldformulier kunnen ouders hun wensen aangeven m.b.t. het gebruik van foto's / video's.
Tussentijdse wijzigingen kunnen middels onderstaand formulier worden doorgegeven.

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Veld leegmaken