AVG / Privacy

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Privacyverklaring stichting BOOR.
 

Gebruik persoonsgegevens LVS voor NCO

Via een leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling van uw kind volgen. Deze resultaten worden gedeeld met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens worden meegeleverd. Meer informatie hierover en hoe u bezwaar kunt maken leest u in deze brief.
 

Privacy gebruik beeldmateriaal

Op ons aanmeldformulier kunnen ouders hun wensen aangeven m.b.t. het gebruik van foto's / video's.
Tussentijdse wijzigingen kunnen middels onderstaand formulier worden doorgegeven.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Veld leegmaken