Overblijven

Hoe wordt de overblijf georganiseerd?

Alle kinderen kunnen op school overblijven. Juf Paula organiseert dit samen met een groot aantal vrijwillige overblijfouders.
Ieder schooljaar volgen zij hiervoor een speciale cursus.

Uw kind moet zelf brood, drinken en fruit meenemen. Blikjes frisdrank, chips en snoep zijn niet toegestaan.
De overblijfouders stimuleren de kinderen hun boterhammen op te eten, maar zij zullen dit echter niet verplichten. Het kan dus voorkomen dat uw kind niet alles heeft opgegeten.
 

De kosten & betaling

  • Jaarbetaling groep 1 t/m 8 € 180
  • Jaarbetaling  vanaf derde kind € 90
  • Strippenkaart 14 x overblijven € 20
  • Incidenteel 1 x overblijven  € 2

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een brief mee met uitleg over de overblijfregeling op onze school. Hierin kunt u aangeven op welke manier u wilt betalen. Het jaarbedrag kunt u in één keer of in twee termijnen (oktober en januari) voldoen.
Wilt u wel gebruikmaken van de overblijf, maar zijn de kosten een probleem? Komt u dan gerust langs op school en maak dit bespreekbaar.

De betaling voor het incidenteel overblijven en het aanschaffen van een strippenkaart kan contant voldaan worden bij de conciërges op beide locaties.

De betaling ontvangen wij bij voorkeur door overmaking op de volgende
IBAN rekening: NL61 INGB 0006 0657 87 op naam van Schoolbudget de Pijler Rotterdam. Vermeld: overblijf + voor- en achternaam van het kind.

Vanaf 08-02-2021 draait de school een continurooster (eerder dit schooljaar is dat ook al eens gebeurd). Omdat leerlingen verplicht overblijven, betalen ouders momenteel geen kosten voor het overblijven. Reeds betaalde bedragen voor het overblijven worden aan het einde van het schooljaar verrekend met de dagen dat er geen betaald overblijf heeft plaatsgevonden.

 

Regels

Ook voor het overblijven gelden duidelijke regels. Kinderen die de regels met regelmaat overtreden, krijgen een brief mee naar huis waarin u over dit gedrag wordt geïnformeerd. Als het negatief gedrag langere tijd aanhoudt, willen wij u persoonlijk spreken en kan de leerling (tijdelijk) worden geschorst.


Handboek

Wilt u meer informatie over de wijze waarop het overblijven op de Pijler is georganiseerd?
Bekijk het 'Handboek Overblijven'.
 
Groepen Overblijftijd Overblijfdagen
Grote Pijler 12.00 - 13.00 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Kleine Pijler 12.15 - 13.15 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag