Overblijven

Hoe wordt de overblijf georganiseerd?

Alle kinderen kunnen op school overblijven. Juf Paula organiseert dit samen met een groot aantal vrijwillige overblijfouders die hiervoor een cursus volgen.

Uw kind moet zelf brood, drinken en fruit meenemen. Blikjes frisdrank, chips en snoep zijn niet toegestaan.
De overblijfouders stimuleren de kinderen hun boterhammen op te eten, maar zij zullen dit echter niet verplichten. Het kan dus voorkomen dat uw kind niet alles heeft opgegeten.
 

De kosten & betaling

  • Jaarbetaling groep 1 t/m 8 € 180
  • Jaarbetaling vanaf derde kind € 90
  • Strippenkaart 14 x overblijven € 20
  • Incidenteel 1 x overblijven  € 2

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een brief mee met uitleg over de overblijfregeling op onze school. Hierin staat aangegeven hoe u kunt betalen via WisCollect.
De betaling voor het incidenteel overblijven en het aanschaffen van een strippenkaart kan contant voldaan worden bij de conciërges op beide locaties.
Het jaarbedrag kunt u in één keer of in twee termijnen (oktober en januari) voldoen.
Wilt u wel gebruikmaken van de overblijf, maar zijn de kosten een probleem? Komt u dan gerust langs op school en maak dit bespreekbaar.
 

Regels

Ook voor het overblijven gelden duidelijke regels. We verwachten dat alle kinderen zich hieraan houden. Als dit niet het geval is dan zullen we contact met u als ouder(s) / verzorger(s) opnemen.

 

 
Groepen   Overblijftijd Overblijfdagen
Grote Pijler 12.00 - 13.00 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Kleine Pijler 12.15 - 13.15 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag