Overblijven

Hoe wordt de overblijf georganiseerd?

Alle kinderen kunnen op school overblijven. We organiseren dit samen met leerkrachten en een groot aantal vrijwilligers.

Kinderen nemen zelf brood, drinken en fruit mee. Blikjes frisdrank, chips en snoep zijn niet toegestaan.
De overblijfouders stimuleren de kinderen hun boterhammen op te eten, maar zij zullen dit echter niet verplichten. Het kan dus voorkomen dat uw kind niet alles heeft opgegeten.
 
Groepen   Overblijftijd Overblijfdagen
Grote Pijler      12.00 - 13.00 uur   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Kleine Pijler 12.15 - 13.15 uur      maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 

Kosten & betaling

  • Jaarbetaling groep 1 t/m 8:  € 180,-
  • Jaarbetaling vanaf het derde kind:  € 90,-
  • Strippenkaart voor 14 x overblijven:  € 20,-
  • Incidenteel 1 x overblijven:  € 2,-

Begin oktober wordt geïnventariseerd welke kinderen overblijven. Ouders van leerlingen die overblijven en nog geen strippenkaart hebben gekocht, ontvangen een factuur voor een jaarbetaling via Wis Collect. Het jaarbedrag kan in één keer of in termijnen worden voldaan.
De betaling voor het incidenteel overblijven en het aanschaffen van een strippenkaart kan contant voldaan worden bij juf Paula, de grote Pijler.

Wilt u gebruikmaken van de overblijf, maar zijn de kosten een probleem? Komt u dan gerust langs op school en maak dit bespreekbaar.
 

Regels

Ook voor het overblijven gelden duidelijke regels. We verwachten dat alle kinderen zich hieraan houden. Als dit niet het geval is dan zullen we contact met u als ouder(s) / verzorger(s) opnemen.