Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden bij de Pijler vanaf 2 jaar. U kunt hiervoor het aanmeldformulier 'nieuwe leerling groep 1' gebruiken.
Het ingevulde aanmeldformulier kunt u mailen naar braijer@obsdepijler.nl of inleveren bij de directie op één van de locaties.

Aanmelden zij-instromers

Indien een kind reeds onderwijs volgt en wenst in te stromen bij de Pijler, dient u contact op te nemen met de intern begeleider (IB-er) van het betreffende leerjaar.

Voor de groepen 1 t/m 3 is dit Anne Ross
Voor de groepen 4 & 5 is dit Corinne Sierink
Voor de groepen 5 t/m 8 is dit Anneke de Kruyk

Tevens dient u de huidige school op de hoogte te brengen, zodat wij ons kunnen laten informeren over de ontwikkeling van uw kind. 

Informatieochtenden

I.v.m. het beleid rondom het coronavirus, komen alle ouderinformatieochtenden vooralsnog te vervallen.
Klik hier voor een virituele tour.