Aanmelden

Van harte welkom op de Pijler!
Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden.
In dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) kunt u bekijken hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Aanmeldprocedure

Voor ouder(s)/verzorger(s) met een kind van 3 jaar 

 • Gedurende het jaar verzorgen wij diverse rondleidingen, zodat u sfeer kunt komen proeven en kennismaakt met onze school. Zie hiervoor het kopje 'Rondleiding'.
 • Is de Pijler uw eerste voorkeur voor een school? Dan kunt u zich hieronder aanmelden voor een aanmeldgesprek. Wij nemen binnen vier weken contact met u op om een afspraak te maken voor het aanmeldgesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij de aanmelding met u door. Indien we geen meer plek hebben, vragen wij of u uw kind op onze wachtlijst wil plaatsen.  
 • Na het aanmeldgesprek zijn er twee opties:
 1. Uw kind wordt direct toegelaten. U vult het inschrijfformulier in;
 2. Wij hebben als school behoefte aan meer informatie.
We nemen als school maximaal zes weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons kan worden ingeschreven. Mochten we daar langer de tijd voor nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte.
 
 • Na inschrijving ontvangt u acht weken voordat uw kind vier wordt in welke groep uw kind is geplaatst en de overige startersinformatie. 
 • Kinderen die in juni, juli of augustus vier jaar worden, starten na de zomervakantie zonder wenperiode.

Wachtlijst

Voor driejarigen hanteren we een wachtlijst in volgorde van aanmelding.
 

Zij-instroom

Voor ouder(s)/verzorger(s) met een kind vanaf 4 jaar.

Voor ouders met kinderen die al naar school gaan en een overstap willen maken naar de Pijler is de procedure anders. Dit noemen we zij-instroom. 

 • In 2023-2024 zijn de groepen 8 vol. In de groepen 3 t/m 7 is nog plek. 
 • Heeft de Pijler uw eerste voorkeur? Dan meldt u zich aan voor een aanmeldgesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij de aanmelding met u door. 
 • Na het aanmeldgesprek nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit en/of het samenwerkingsverband. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school een passende plek is voor uw kind.  
 • Binnen zes weken hoort u van ons: 
- Uw kind kan worden ingeschreven bij ons op school; 
- Wij hebben meer informatie nodig; 
- Wij kunnen als school niet de juiste ondersteuning bieden – de huidige school kijkt met u mee om een school te vinden die de juiste ondersteuning wel kan bieden. 

Aanmeldgesprek