Aanmelden

Kinderen kunnen vanaf 3 jaar aangemeld worden bij de Pijler. Aanmelden voor een kennismakingsgesprek gaat via het kennismakingsformulier onderaan deze pagina. Als er plek is, neemt de intern begeleider contact op met de ouders voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgeprek. Na het kennismakingsgesprek ontvangen ouders, indien plaatsing mogelijk is, een aanmeldformulier van de intern begeleider.
 

Aanmelden zij-instromers

Voor ouders met kinderen die al naar school gaan en een overstap willen maken naar de Pijler is de aanmeldprocedure anders. In eerste instantie bekijken we of er plek is in het leerjaar waarvoor een kind aangemeld wordt. Als er plek is vragen we ouders een oriëntatieformulier in te vullen, waarna een oriëntatiegesprek met de intern begeleider kan plaatsvinden. Zo krijgen we een goed beeld van wat het kind nodig heeft op school. Daarnaast nemen wij altijd contact op met de huidige school om informatie in te winnen over de (leer)ontwikkeling het kind. We verzoeken ouders dan ook specifiek om bij de huidige school de wens om van school te wisselen kenbaar te maken. Zonder dit gegeven, kan er geen gesprek plaatsvinden. Op basis van alle verkregen informatie gaan we intern in overleg om te bepalen of wij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft en wel of niet kunnen plaatsen.

Ouders die willen weten of er plek is, kunnen een e-mail sturen naar braijer@obsdepijler.nl .
 

Rondleiding

Op de volgende dagen staat er een rondleiding gepland: 
Dinsdag 17 mei van 13:00 - 14:00 uur
Dinsdag 14 juni van 09:00 - 10:00 uur

Voor het bijwonen van een rondleiding vragen we u een mail te sturen naar info@obsdepijler.nl . 
Vermeld in de e-mail welke datum u wilt komen en met hoeveel mensen. 

De rondleiding start bij de Grote Pijler aan het W.G. Witteveenplein 10.

Klik op virtuele tour en surf digitaal door de school. 
 

Kennismakingsformulier

Veld leegmaken