Aanmelden

Kinderen kunnen vanaf 3 jaar aangemeld worden bij de Pijler. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier 'nieuwe leerling groep 1'.
Het ingevulde aanmeldformulier kan worden gemaild naar braijer@obsdepijler.nl of ingeleverd worden bij de directie op één van onze twee locaties.
 

Aanmelden zij-instromers

Voor ouders met kinderen die al naar school gaan en een overstap willen maken naar de Pijler is de aanmeldprocedure anders.
In eerste instantie bekijken we of er plek is in het leerjaar waarvoor een kind aangemeld wordt. Als er plek is, vragen we ouders een oriëntatieformulier in te vullen, waarna een oriëntatiegesprek met de intern begeleider kan plaatsvinden zodat we een goed beeld krijgen van wat het kind nodig heeft op school. Daarnaast nemen wij altijd contact op met de huidige school om informatie in te winnen over het kind.
We vragen ouders dan ook specifiek om bij de huidige school de wens om van school te wisselen kenbaar te maken. Zonder dit gegeven, kan er geen gesprek plaatsvinden.
Op basis van alle verkregen informatie gaan we intern in overleg om te bepalen of wij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft en dus wel of niet kunnen plaatsen.

Ouders die willen weten of er plek is, kunnen een e-mail sturen naar braijer@obsdepijler.nl .
 

Informatieochtenden

I.v.m. het beleid rondom het coronavirus, komen alle ouderinformatieochtenden vooralsnog te vervallen.
Klik hier voor een virituele tour.