Ouderconsulent

Onze ouderconsulent, Menhel Hebeb is een belangrijke schakel tussen u, uw kind en de school.

Zij organiseert ouderbijeenkomsten voor ouders van leerlingen met een kleine woordenschat.

Met deze ouders worden de thema’s besproken die op school centraal staan.De ouders krijgen hulp bij het aanleren van woorden thuis. Een goede woordenschat is namelijk heel belangrijk om later te kunnen begrijpen wat je leest en hoort.

Ook biedt de ouderconsulent themaochtenden aan rondom opvoeding en ondersteuning.