Ouderbijdrage

Wat is het en wat doen we ermee?

Het basisonderwijs is in principe gratis. Toch vraagt iedere school een jaarlijkse ouderbijdrage voor het schoolfonds. Dit is een vrijwillige bijdrage die wordt beheerd door de OR van de school.
Het geld wordt gebruikt om de festiviteiten, die voor uw kinderen worden georganiseerd, te betalen, zoals de sinterklaascadeautjes, de schoolreis, de vieringen, projectavond en de sportdag.

De bijdrage aan het schoolfonds is vastgesteld op €60,- per jaar.
Leerlingen die vanaf januari instromen betalen minder. Zij krijgen een korting per maand met een maximale korting van €30,-.

We doen een beroep op ouders om deze bijdrage te betalen, zodat er weer een onvergetelijk schooljaar gerealiseerd kan worden voor alle kinderen.


Hoe kan er worden betaald?

Aan het begin van het elk schooljaar ontvangen ouders een digitale factuur via WIS Collect. Deze factuur kan voldaan worden via iDeal of via een overboeking op rekening NL88 RABO 0119 5188 64 t.n.v. Stichting BOOR inzake OBS de Pijler.

Ouders die niet kunnen betalen, kunnen contact opnemen met de directeur, Peter van der Waal via pvanderwaal@obsdepijler.nl . Samen zoeken we naar een oplossing.
U mag zeker ook meer betalen, uw extra bijdrage komt alle kinderen ten goede. Dit is vooralsnog alleen mogelijk via een handmatige overboeking.