Info voortgezet onderwijs

Het is erg belangrijk dat uw kind na de Pijler op een school voor voortgezet onderwijs terechtkomt die goed bij hem of haar past. Wij zetten ons zeer in om dat voor elkaar te krijgen.

Voor het advies Voortgezet Onderwijs in groep 8 zijn de CITO toetsen van groep 6, 7 en 8 heel belangrijk.
We hechten vooral waarde aan de resultaten van rekenen/wiskunde, begrijpend lezen en woordenschat.
Dit zijn de beste voorspellers van het succes in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kijken we naar spelling en technisch lezen en samen met het beeld van de leerkracht over werkhouding en inzet, bepalen we het advies.

In groep 8 wordt in april de IEP Eindtoets afgenomen. Deze toets geeft een beeld van het kind wat betreft het niveau van rekenen, taal, begrijpend lezen en informatieverwerking. De IEP Eindtoets fungeert als 'tweede onafhankelijk gegeven' dat in sommige gevallen kan leiden tot bijstelling van het schooladvies voor het vervolgonderwijs.

Aan het eind van groep 7 ontvangt u een voorlopig advies met betrekking tot de verwachte vorm van voortgezet onderwijs. Dit is van belang voor uw oriëntatie tijdens de open dagen van het voortgezet onderwijs.

In januari organiseert de school een ouderavond voor de ouders van groep 7 en 8 waarin u geïnformeerd wordt over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en het tijdpad van de advisering. Ook kunt u daar uw vragen stellen.

Het definitieve adviesgesprek in groep 8 met de leerkracht vindt plaats in februari, voorafgaand aan de plaatsingsperiode in het voortgezet onderwijs.

Via de site scholenopdekaart.nl zijn de schooladviezen van het afgelopen schooljaar terug te lezen.