SMW

School Maatschappelijk Werk

Basisscholen worden regelmatig geconfronteerd met kinderen met problemen.
Soms zijn het problemen die samenhangen met de thuissituatie en de leefomgeving van kinderen. Problemen die de kinderen belemmeren bij hun ontwikkeling.

Als school vinden wij het ook onze taak zorg te bieden aan deze groep kinderen.

De mogelijkheden van de school zijn op dit gebied beperkt. Daarom is het van belang dat het onderwijs steun zoekt bij de hulpverlening, in ons geval bij het School Maatschappelijk Werk (SMW).

Door deze samenwerking kunnen wij kinderen in probleemsituaties beter helpen en begeleiden.
Daarnaast kan het SMW een rol spelen bij de aanmelding van zorgleerlingen door een sociale rapportage te verzorgen.

De Pijler heeft 14 uur SMW per week ingekocht. Onze schoolmaatschappelijk werker is
Birgül Atas. Zij is iedere dinsdag en woensdag op school aanwezig