Opbrengst sponsorloop

Op vrijdag 29 september hebben de kinderen heel veel rondjes gelopen voor het goede doel, te weten geld inzamelen voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de natuurrampen in Marokko en Libië.
De opbrengst was fantastisch!

19.447 euro!

Een geweldig bedrag en we willen alle donateurs ook langs deze weg bedanken!