Visie

 

1. Kansen zien

2. In verbinding staan

3. Samen

4. Open staan

 

De Pijler is een openbare school waarin wij iedereen verwelkomen.

Op onze school vinden we het heel belangrijk voor ouders is dat hun kinderen gelukkig zijn. We staan open voor ieders eigenheid en waarderen de verschillen tussen mensen. We staan daarom graag in verbinding met de ouders en met de betrokken partijen in en rondom de school en wijk. Samen is hier in het belangrijkste sleutelwoord omdat we met elkaar zorgen voor de ontwikkeling van uw kind(eren).

In deze prettige en veilige omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen op een toekomst in de maatschappij.

We geven onze leerlingen het gereedschap en bereiden hen voor op een toekomst, waarin ze actief deelnemen aan de maatschappij van morgen. Naast het onderwijs op kennisgebieden is de vorming van kinderen; de sociale ontwikkeling en persoonsontwikkeling en creativiteit belangrijk. We leren leerlingen daarom brede kennis en vaardigheden aan. 

Wij gebruiken hierbij het EDI-model. Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Onze leerkrachten zijn hierin de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de les, wordt er een zeer grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. De leerkracht controleert gedurende alle lesfasen steeds of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, kinderen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven.

Enkele hoofdkenmerken van het Expliciete Directe Instructiemodel zijn:

- Basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen.

- Aansluiten op het individueel tempo van de leerling.

- Duidelijke doelen stellen.

- Een heldere leerstofopbouw

- Directe feedback geven.


 

 

OBS De Pijler

W.G. Witteveenplein 10
3071 MA Rotterdam

Telefoon: (010) 290 0 290
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler

OBS De Pijler - nevenlocatie

Rijtuigweg 1
3071 ZA Rotterdam

Telefoon: (010) 48 52 952
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler - nevenlocatie