Kanjertraining

Voor het leren omgaan met elkaar maken we bij de Pijler gebruik van de methode “Kanjertraining”. Deze methode geeft ideeën om gedrag inzichtelijk te maken. Tevens zit er een stukje burgerschap in verwerkt over hoe om te gaan met elkaar in de maatschappij.

We maken gebruik van petten en beelden veel houdingen uit. Iedere pet staat voor bepaalde houdingen en heeft zijn eigen kwaliteiten, zoals ook ieder mens zijn/haar eigen kwaliteiten heeft.

De lessen worden gebruikt om het positieve gedrag te stimuleren.

Binnen onze school hebben we afspraken gemaakt over welk gedrag we wel / niet willen zien. Per klas worden ook afspraken gemaakt en ondertekend door de kinderen.

Enkele schoolafspraken zijn:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand is of blijft zielig

Bij ons op school gaan we uit van het positieve in mensen, we hebben een open houding naar iedereen.
Tevens respecteren we elkaar en laten dat zien door onze houding en gedragingen.

OBS De Pijler

W.G. Witteveenplein 10
3071 MA Rotterdam

Telefoon: (010) 290 0 290
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler

OBS De Pijler - nevenlocatie

Rijtuigweg 1
3071 ZA Rotterdam

Telefoon: (010) 48 52 952
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler - nevenlocatie