Overblijven

Hoe wordt de overblijf georganiseerd?

Alle kinderen kunnen op school overblijven. We organiseren dit samen met leerkrachten en een groot aantal vrijwilligers.

Kinderen nemen zelf brood, drinken en fruit mee. Blikjes frisdrank, chips en snoep zijn niet toegestaan.
De overblijfouders stimuleren de kinderen hun boterhammen op te eten, maar zij zullen dit echter niet verplichten. Het kan dus voorkomen dat uw kind niet alles heeft opgegeten.

Grote Pijler
12.00 - 13.00 uur  
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Kleine Pijler
12.15 - 13.15 uur     
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Kosten & betaling

Jaarbetaling groep 1 t/m 8:  € 180,-

Jaarbetaling vanaf het derde kind:  € 90,-

Strippenkaart voor 14 x overblijven:  € 20,-

Incidenteel 1 x overblijven:  € 2,-

Begin oktober wordt geïnventariseerd welke kinderen overblijven. Ouders van leerlingen die overblijven en nog geen strippenkaart hebben gekocht, ontvangen een factuur voor een jaarbetaling via Wis Collect. Het jaarbedrag kan in één keer of in termijnen worden voldaan.
De betaling voor het incidenteel overblijven en het aanschaffen van een strippenkaart kan contant voldaan worden bij juf Paula, de grote Pijler.

Wilt u gebruikmaken van de overblijf, maar zijn de kosten een probleem? Komt u dan gerust langs op school en maak dit bespreekbaar.

Regels

Ook voor het overblijven gelden duidelijke regels. We verwachten dat alle kinderen zich hieraan houden. Als dit niet het geval is dan zullen we contact met u als ouder(s) / verzorger(s) opnemen.

OBS De Pijler

W.G. Witteveenplein 10
3071 MA Rotterdam

Telefoon: (010) 290 0 290
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler

OBS De Pijler - nevenlocatie

Rijtuigweg 1
3071 ZA Rotterdam

Telefoon: (010) 48 52 952
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler - nevenlocatie