Nieuwsbrief maart / april

Beste ouder(s) / verzorger(s) ,

Website / app
U ziet deze nieuwsbrief voor het eerst op onze nieuwe website die vandaag ‘live’ is gegaan! We zijn nog bezig met verfraaien van de site door o.a. nog mooie foto’s te laten maken, maar dat volgt binnenkort.
We hebben daar bewust even mee gewacht zodat we bij mooi weer foto’s kunnen gaan maken.

Tevens houdt dit in dat we gebruik gaan maken van een schoolapp. U ontvangt daarover volgende week meer informatie. We hopen dat u de nieuwe site kunt waarderen!

CITO LOVS resultaten
De afgelopen weken is er hard gewerkt en zijn de CITO LOVS toetsen afgenomen. U heeft daar inmiddels al een gesprek over gehad of wellicht volgende week nog.
We zien schoolbreed dat we heel trots op de kinderen, u en de leerkrachten kunnen zijn!
Ondanks de lockdown zien we dat de scores bij de meeste vakgebieden op niveau zijn gebleven en daarbij ook boven het landelijk gemiddelde.
Er zijn natuurlijk ook aandachtspunten bij sommige vakgebieden en groepen maar daar wordt al hard aan gewerkt door de collega’s om dit aan te pakken. 

Gebouw
Komende maanden gaat er veel gebeuren  in het gebouw. Er gaan een aantal zaken aangepakt worden die al langer een doorn in het oog waren (lekkages trappenhuis), nieuwe verlichting, aanpassingen in het gebouw met verbouwen van ruimtes en ook gaat er geschilderd worden. Dit gaat niet allemaal tegelijk gebeuren en zal vooral in vakanties plaatsvinden, maar dan weet u dat we druk bezig zijn het gebouw aan het Witteveenplein op te knappen. Ook op de Kleine Pijler worden een aantal zaken uitgevoerd zoals o.a. nieuwe verlichting. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

ICT
Op ICT gebied vinden ook veel veranderingen en verbeteringen plaats. 
De collega’s van de werkgroep ICT houden zich bezig met het traject Expeditie Digitaal. Een traject wat vanuit de gemeente gesubsidieerd wordt en waarmee we ondersteuning krijgen op het verder ontwikkelen van ICT op school. 
Ook in de randvoorwaarden (apparatuur) zijn we flink aan het vervangen. Er worden de komende tijd oude borden vervangen om plaats te maken voor moderne nieuwe borden. Dit zal stapsgewijs gaan omdat dit flinke uitgaven zijn.

Gymnastiek
In verband met de situatie rondom het corona virus zijn onze gymlessen nog steeds buiten. Gelukkig was het weer ons veelal gunstig gestemd (soms wat koud) maar een groot compliment aan meester Arno en Ivo dat zij elke dag weer hun gymlessen goed georganiseerd buiten geven. We bekijken de situatie per moment of we uiteindelijk weer de gymzaal in gaan. 

Bedankt en Fijne Pasen
Rest ons u namens het team ook te bedanken voor alle flexibiliteit van de afgelopen weken als er toch een groep in quarantaine moest vanwege de maateregelen. Dat vraagt telkens weer veerkracht om op het laatste moment thuis iets te regelen voor de opvang van uw kind(eren). 
Wij doen er alles aan om het zo goed mogelijk te regelen en samen krijgen we dit voor elkaar. 

Rest ons iedereen namens het team een heel fijn paasweekeinde te wensen en blijf gezond!