Kanjertraining voor ouder en kind

Zoals u misschien al weet werken wij op school met Kanjertraining.

Na de herfstvakantie start er een ouder-kind Kanjertraining. Deze training wordt gegeven door Praktijk4Kids. Alle informatie hierover is te vinden in de bijgevoegde folder.

Aanmelden voor de training kan direct bij Praktijk4Kids of bij de intern begeleider van uw zoon/dochter:

- groep 1 t/m 3 Anne Ross: aross@obsdepijler.nl
- groep 4-5 Corinne Sierink: csierink@obsdepijler.nl
- groep 6 t/m 8 Anneke de Kruyk: adekruyk@obsdepijler.nl

De training is gratis en zal op school, na schooltijd gegeven worden. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober.