De MR vergadering van 19 april

De vergaderingen aan het einde van het schooljaar gaan ook over de plannen voor het komende schooljaar. De MR geeft hier advies over.

In deze vergadering is o.a. de vakantieplanning 2021-2022 besproken.
Het komende schooljaar zijn er minder studiedagen en vrije dagen ingepland, zoals de MR heeft geadviseerd.
Het team zal tijdens de studiedagen verder geschoold worden in ICT vaardigheden (zoals het werken met Prowise ) en EDI 2.0 (dit is een effectieve manier van lesgeven).

De MR geeft ook advies over de financiën. Het gaat dan om kosten voor het personeel en materialen.
Het komende schooljaar worden nieuwe methodes voor rekenen en lezen aangeschaft. Ook moeten er een aantal schoolborden vervangen worden. Daarnaast is een groot bedrag gereserveerd voor noodzakelijk onderhoud en verbouwing van de gebouwen.

Over dit schooljaar heeft de MR enige vragen gesteld. Allereerst over het extra geld om kinderen die door corona en thuisonderwijs achterstanden hebben opgelopen extra te helpen. Hopelijk kan na de meivakantie in groep 5 en 6 gestart worden met extra lessen rekenen. Voor deze lessen komt een lerares van Educto.
Een andere vraag ging over de invalvacatures voor groep 6 en de les aan meerbegaafden. Helaas heeft nog niemand op deze vacatures gesolliciteerd.