Gym

Wij vinden beweging essentieel voor zowel de sociale, cognitieve als motorische ontwikkeling van de kinderen.
Het is bewezen dat de hersenen tijdens het bewegen worden geactiveerd en daardoor ontstaan er meer verbindingen in de hersenstructuur. Dit zorgt op zijn tijd weer voor een betere cognitieve (school) prestatie.
Tijdens het bewegen leren kinderen in speelse vorm veel sociale vaardigheden, zoals samenwerken, rekening houden met een ander, omgaan met gevoelens van jezelf en een ander, etc. Het ontwikkelen van de motoriek is natuurlijk het voornaamste doel van de gestructureerde gymlessen. 

Gym bij de Pijler voor kleuters
Er wordt vanaf groep 1 al iedere week twee keer bewogen onder leiding van onze gymleerkrachten en  groepsleerkrachten. Zij geven kleuters geven per week twee beweeglessen in het speellokaal. Er wordt een sport en spel les gegeven en een klim en klauter les. Door deze variatie krijgen de kleuters de kans om zich op de vijf grondmotorische basisvaardigheden te ontwikkelen. 

Tijdens de lessen wordt er ook aandacht besteed aan de sociale- en regelvaardigheden binnen het domein sport en bewegen.
De motorische ontwikkeling wordt in de gaten gehouden en indien nodig wordt er samengewerkt met de specialisten van InBalans, dit is oefentherapie gericht op de onderdelen: evenwicht, oog handcoördinatie, handvaardigheid, schrijfmotoriek, ruimtelijke oriëntatie en houding.  
 
Gym bij de Pijler
De vakleerkrachten bewegingsonderwijs, ofwel gymleraren, streven er iedere gymles naar de les zo in te richten dat alle leerlingen op een veilige, uitdagende manier plezier in het bewegen kunnen ervaren. Een veilige sfeer staat bij ons bovenaan en binnen deze veilige sfeer hebben we de uitdaging om ieder kind uit te dagen en te bereiken, zodat we ze de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerken maar daarnaast is er ook veel ruimte voor het individu. Er wordt rekening gehouden met verschillende niveaus en ieder kind wordt gezien. We hopen door ons aanbod in een veilige en plezierige omgeving de kinderen mee te geven dat een actieve leefstijl niet alleen gezond is maar ook nog eens heel erg leuk. 

OBS De Pijler

W.G. Witteveenplein 10
3071 MA Rotterdam

Telefoon: (010) 290 0 290
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler

OBS De Pijler - nevenlocatie

Rijtuigweg 1
3071 ZA Rotterdam

Telefoon: (010) 48 52 952
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler - nevenlocatie