Verlof

Verlofaanvraag

Iedere leerling is vanaf vijf jaar volgens de wet verplicht om alle dagen naar school te gaan. Wij hanteren bij het beoordelen van aanvragen voor verlof de bepalingen uit de Leerplichtwet. Verlofaanvragen vanwege bijvoorbeeld religieuze feestdagen of gewichtige familieomstandigheden dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie. 

Het is niet mogelijk om extra vakantie op te nemen of de vakantie te verlengen. Voorafgaand of aansluitend aan schoolvakanties wordt geen verlof verleend.
Het verlof moet u minimaal 8 weken van tevoren aanvragen. Het overleg dient altijd vooraf te gaan aan een eventuele boeking. Deze informatie kunt u ook vinden op de website van de gemeente: Leerplicht | Rotterdam.nl

Voor de vrijstelling van schoolbezoek moet toestemming worden gevraagd middels het verlofformulier.

Het ingevulde verlofformulier kan gemaild worden naar peter.vanderwaal@obsdepijler.nl of miranda.verharen@obsdepijler.nl

Ongeoorloofd verzuim meldt de directie bij de leerplichtambtenaar.

Verzuim

Als uw kind ziek is of om welke reden dan ook verhinderd is om naar school te komen, kunnen ouders dit vóór schooltijd melden via de schoolapp of telefonisch. Ook als om een andere reden uw kind niet of niet op tijd op school kan komen, verzoeken wij u uw kind af te melden.
 

Kom op tijd

Wij willen graag op tijd beginnen met de les. Voor de rust in de school en het onderwijsleerproces van uw kind is het van belang om op tijd te komen. De schooldeur gaat 10 minuten voor aanvang van de les open.  Deur gaat open om 8.20 uur op de Grote Pijler en om 8.35 uur op de Kleine Pijler.

De lessen beginnen om 8.30 uur op de Grote Pijler en om 8.45 uur op de Kleine Pijler.

We verwachten dat u ervoor zorgt dat uw kind op tijd op school is. Te laat komen wordt geregistreerd. Wij hanteren een verzuimprotocol dat ontwikkeld is door Leerplicht van de gemeente Rotterdam. 

OBS De Pijler

W.G. Witteveenplein 10
3071 MA Rotterdam

Telefoon: (010) 290 0 290
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler

OBS De Pijler - nevenlocatie

Rijtuigweg 1
3071 ZA Rotterdam

Telefoon: (010) 48 52 952
E-mail: info@obsdepijler.nl

Route naar OBS De Pijler - nevenlocatie