Loods24

Onze school heeft het monument “Loods 24” aan de Stieltjesstraat geadopteerd.
Dit monument staat op de plek waarvandaan Joden in de tweede wereldoorlog naar de concentratiekampen werden gedeporteerd.
Op de plaquette bij dit monument staan de namen gegraveerd van 686 gedeporteerde kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Elk jaar, op de vrijdag voor de meivakantie, leggen de leerlingen van groep 8 bloemen neer ter nagedachtenis.
Tijdens deze bijeenkomst lezen zij ook zelfgemaakte gedichten voor.
Ouders en belangstellenden zijn bij deze ceremonie van harte welkom.