Kennismaken

Op de volgende dagen staan er rondleidingen gepland:
 
Dag: Datum: Tijd:
Donderdag 15 juni 9:30 - 10:30 uur = vol
* In schooljaar 23-24 worden nieuwe datumopties toegevoegd.

Voor het bijwonen van een rondleiding vragen we u een mail te sturen naar info@obsdepijler.nl .
Vermeld in de e-mail welke datum u wilt komen en met hoeveel mensen. De rondleiding start bij de Grote Pijler aan het W.G. Witteveenplein 10.

Digitaal surfen door de school kan via onze virtuele tour.
 

Kennismakingsgesprek 3-jarigen

Voordat een kind kan worden aangemeld, vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de intern begeleider. Na het gesprek zal duidelijk worden of we over kunnen gaan tot plaatsing.
 

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan vanaf 3 jaar via onderstaand formulier.
 

Zij-instromers

Voor ouders met kinderen die al naar school gaan en een overstap willen maken naar de Pijler is de procedure anders.
In eerste instantie bekijken we of er plek is in het leerjaar waarvoor een kind aangemeld wordt. Als er plek is vragen we ouders een oriëntatieformulier in te vullen, waarna een oriëntatiegesprek met de intern begeleider kan plaatsvinden. Zo krijgen we een goed beeld van wat het kind nodig heeft op school. Daarnaast nemen wij altijd contact op met de huidige school om informatie in te winnen over de (leer)ontwikkeling het kind. We verzoeken ouders dan ook specifiek om bij de huidige school de wens om van school te wisselen kenbaar te maken. Zonder dit gegeven, kan er geen gesprek plaatsvinden. Op basis van alle verkregen informatie gaan we intern in overleg om te bepalen of wij het kind kunnen bieden wat het nodig heeft en wel of niet kunnen plaatsen.

Ouders die willen weten of er plek is, kunnen een e-mail sturen naar braijer@obsdepijler.nl .

Kennismakingsformulier

Veld leegmaken