Nieuws

Start dinsdag 11 januari + maatregelen

Beste ouders en verzorgers, Op maandag 3 januari kregen we zoals bekend gelukkig goed nieuws: de scholen gaan weer open en wij start dinsdag 11 januari weer. Een mooi bericht om het nieuwe jaar mee te starten. We willen u met deze brief graag informeren over een aantal praktische zaken.  Besmettingscijfers De scholen gaan open op een moment dat we de besmettingscijfers weer zien toenemen. We verwachten dat we de komende periode regelmatig te maken zullen krijgen met coronagevallen in ons team. Als gevolg daarvan kan het vaker voorkomen dat een klas naar huis gestuurd moet worden of dat er tijdelijk afstandsonderwijs verzorgd moet worden voor een deel van de leerlingen. We doen ons best om dit te voorkomen, maar hopen op uw begrip als we met deze situatie te maken krijgen. Maatregelen op school De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om scholen zo veilig mogelijk open te kunnen laten zijn. Wij volgen deze maatregelen. De volgende afspraken gelden op school: Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen. Dat kan bij de GGD of via een zelftest. Bij een negatieve uitslag mogen leerlingen weer naar school. Aan leerlingen van groep 6, 7 en 8 vragen we om een mondkapje te dragen in de gang. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een mondkapje meenemen. Ook vragen we u om twee keer per week (maandag en woensdag) een zelftest af te nemen bij uw kind. Als medewerkers doen we dit ook. Als de test positief is, gaan de betreffende leerling of leraar en diens huisgenoten in quarantaine, en laat hij/zij zich testen bij de GGD. Daarnaast geldt helaas nog steeds dat we geen ouders kunnen toelaten in de school en dat vergaderingen en gesprekken online zijn.   Beschikbaarheid zelftesten De overheid stelt zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Wij vragen deze zelftesten aan en geven ze mee aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Tot slot Op 14 januari wordt er opnieuw naar het totale maatregelenpakket gekeken. Als er iets voor ons verandert informeren we u natuurlijk hier tijdig over. Voorlopig zijn we blij dat we op school van start kunnen en gaan we er samen weer het beste van maken. We hebben er alle vertrouwen in dat dit samen met u en de kinderen goed zal verlopen. Hieronder vindt u ook nog de beslisboom voor kinderen met corona gerelateerde klachten. Met vriendelijke groet, Directie OBS De Pijler Bijgevoegd: beslisboom kinderen 

KIES

Binnenkort start KIES bij de Pijler. KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. KIES is een groepsprogramma van 8 bijeenkomsten - elk van ongeveer 1 uur - met spel en creatieve werkvormen waar kinderen kunnen vertellen, delen en leren beter om te gaan met de scheiding van hun ouders. KIES richt zich op kinderen van 7 tot 12 jaar. Het maakt daarbij niet uit hoe lang het geleden is dat de ouders uit elkaar zijn gegaan en of het kind (zichtbaar) problemen ervaart door de scheiding of niet. Bij een KIES groep is er ruimte voor hun verhaal, hun vragen, hun zorgen en hun eigen beste oplossingen om te kunnen ontdekken. Door te ervaren dat ze niet de enige zijn met vergelijkbare gevoelens, vragen, zorgen en ideeën, voelen kinderen zich gezien en gehoord. KIES geeft kinderen een eigen ruimte en plek om in een veilige omgeving, zelf en of samen met andere kinderen, stil te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft meegebracht en wat ze misschien nog steeds meemaken. Een KIES groep bestaat uit maximaal 8 kinderen. Ouders worden op twee momenten betrokken bij het programma; namelijk een (telefonische) kennismaking bij de start en evaluatie na afronding van het programma. Een KIES groep wordt begeleid door twee professionals die door middel van een specialisatie geschoold zijn als KIES coach. Informatie over data en tijdstip volgt na aanmelding. Let op! Er is nog beperkt plek beschikbaar. Heeft u vragen? Of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met één van de KIES coaches Birgül Atas (birgul.atas@smwr-rijnmond.nl) of Ayşe Kolay (ayse.kolay@smwr-rijnmond.nl).